Vì sao Dược Danapha bị xử phạt tới hơn 500 triệu đồng?

01/11/2019 17:37

Công ty CP Dược Danapha vừa bị UBCKNN xử phạt 505 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

vì sao dược danapha bị xử phạt tới hơn 500 triệu đồng?
Trang web của Công ty CP Dược Danapha (Ảnh chụp màn hình).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Dược Danapha (địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, Công ty CP Dược Danapha bị phạt tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017; Báo cáo tài chính (BCTC) quý III, IV năm 2017, BCTC quý I năm 2018; BCTC soát xét bán niên năm 2018

Bên cạnh đó, Dược Danapha bị phạt thêm 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể, Danapha đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào năm 2007, tuy nhiên đến nay, công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngày 17/2/2017, công ty đã kết thúc đợt chào bán 3.255.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát.

Trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, HĐQT chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 01 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; Ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 02 lần trong một năm.

Như vậy, tổng mức phạt vi phạm đối với Công ty CP Dược Danapha lên tới 505 triệu đồng.

Biển Ngọc