Vì sao nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị kỷ luật?

10/10/2020 10:59

Ông Lâm Quang Minh, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Vì sao nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng bị kỷ luật? 1
Đà Nẵng xóa tư cách chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư của ông Lâm Quang Minh giai đoạn 2006-2015

Ngày 10/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa ký quyết định kỷ luật đối với ông Lâm Quang Minh, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (nay là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng).

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng giai đoạn 8/8/2006 đến 1/12/2015.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng thi hành kỷ luật đối với ông Lâm Quang Minh bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2008-2010 và 2010-2015.

Ông Lâm Quang Minh bị kỷ luật cách chức vì trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng đã tham mưu, trình UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng quy định pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường ở dự án nhà máy thép, để cấp phó làm trái quy định trong thực hiện nhiệm vụ, thi hành công vụ.

Vĩnh Nhân