Vì sao "tắc" hơn 6.400 tỷ đồng vốn đầu tư giao thông?

29/03/2021 14:42

Ngoài hơn 36.526 tỷ đồng đã được Bộ GTVT giao kế hoạch chi tiết, hiện còn hơn 6.469 tỷ đồng vẫn chưa được giao do nhiều vướng mắc.

Vì sao

Trong số 6.469 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư năm 2021 của Bộ GTVT chưa thể giao kế hoạch chi tiết có khoảng 1.214 tỷ đồng trả nợ đọng xây dựng cơ bản

Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), năm 2021, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước khoảng 42.996 tỷ đồng, gồm: 38.159 tỷ đồng vốn trong nước và 4.837 tỷ đồng vốn nước ngoài. Đến nay, Bộ GTVT đã có các quyết định giao chi tiết 36.526,8/42.996 tỷ đồng (đạt 85%), còn lại 6.469,2 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao chi tiết kế hoạch.

Đại diện Vụ KH-ĐT cho biết, trong số hơn 6.469 tỷ đồng chưa được giao chi tiết kế hoạch, gồm:1.214 tỷ đồng trả nợ đọng xây dựng cơ bản; 126 tỷ đồng vốn nước ngoài của 2 dự án bể thử mô hình tàu thủy thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đang làm thủ tục gia hạn hiệp định, gia hạn hợp đồng và dự án cải tạo cầu yếu, cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF (giai đoạn II) đang hoàn thiện thủ tục đàm phán ký kết Hiệp định vay vốn; 779 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho 2 dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn: Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1 và Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Pleiku.

Bên cạnh đó, khoảng 4.300 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho 21 dự án giao thông trong nước bố trí vốn quá thời gian quy định, không thể hoàn thành ngay năm 2021. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được chấp thuận tại Văn bản 1577 ngày 11/3/2021 của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiến hành rà soát theo quy định để tiếp tục giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án.

Liên quan đến các vướng mắc trong công tác phân bổ kế hoạch, báo cáo của Vụ KH-ĐT (Bộ GTVT) cho biết, hiện nay, Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính chưa thống nhất việc giao chi tiết kế hoạch năm 2021 đối với 2 dự án: Cải tạo, nâng cấp QL3 cũ đoạn Km34+500-Km38+500 và cải tạo, nâng cấp QL54 (giai đoạn 2) với lý do các dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT.

Ngoài ra, Bộ KH-ĐT chưa thống nhất việc giao chi tiết kế hoạch năm 2021 để chi trả phần hỗ trợ GPMB dự án đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng còn lại với lý do phải hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Quốc hội theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đại diện Vụ KH-ĐT, thực hiện theo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT đã tạm dừng triển khai kế hoạch 2021 đối với 2 dự án: Cải tạo, nâng cấp QL3 cũ đoạn Km34+500-Km38+500 và dự án cải tạo, nâng cấp QL54 (giai đoạn 2).

Riêng đối với việc chi trả phần hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Bộ Tài chính chấp thuận phân bổ dự toán, kiểm soát chi và đã được VIDIFI sử dụng để trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Bộ GTVT sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận việc triển khai chi tiết kế hoạch đối với phần hỗ trợ GPMB dự án đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, nếu thực hiện theo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT sẽ chưa thể giao chi tiết ngay kế hoạch 2021 để chi trả 1.214 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 779 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho 2 dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, gồm: Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1 và dự án đường hạ cất cánh Cảng hàng không Pleiku.

Đình Quang