Vì sao TP HCM tạm dừng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức?

05/07/2019 20:15

TP HCM vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị tạm thời chưa tổ chức đánh giá, phân loại quý II/2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Vì sao TP HCM tạm dừng đánh giá xếp loại cán bộ, công chức? 1
Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức đã khuyến khích họ lao động tích cực hơn

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn đề nghị các cơ quan, đơn vị tạm thời chưa tổ chức đánh giá, phân loại quý II/2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Lý do của việc tạm dừng này là để bổ sung, sửa đổi Quyết định số 4631/QĐ-UBND ban hành ngày 19/10/2018 quy định việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở xếp loại hiệu quả công việc theo các mức để được chi trả thu nhập tăng thêm từ quý II/2018.

Việc ban hành Quyết định 4631 được thực hiện trên tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP HCM. Theo nhiều cán bộ tại các cơ sở, việc đánh giá xếp loại hàng quý được thực hiện, nếu người nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được thu nhập tăng thêm khoảng 10 triệu đồng/quý.

Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng đã xuất hiện một số khó khăn, bất cấp trong việc đánh giá, xác định đối tượng được thụ hưởng. Những bất cập này đã được tập hợp để kiến nghị UBND Thành phố sửa đổi Quyết định 4631.

Phan Tư