VIB hé lộ chia cổ phiếu thưởng cho nhân viên gần 23 tỷ đồng

12/04/2017 18:40

Ngày 12/4, Ngân hàng Quốc tế VIB hé lộ chia cổ phiếu thưởng cho nhân viên gần 23 tỉ đồng.

vib hé lộ chia cổ phiếu thưởng cho nhân viên gần 23 tỷ đồng

VIB dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 27/4 tới.

Ngày 12/4, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu dành cho Đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 27/4 tới. Theo đó, năm 2016 lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lên tới 702 tỷ, đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 70 nghìn tỷ, tăng 25% trong 2 năm liên tiếp.

Cũng trong năm 2016, VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho Công ty mua bán nợ (VAMC), tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Được xếp hạng tín nhiệm Moody’s ở nhóm cao nhất trong 3 năm liên tiếp. Và 2 năm liền được tổ chức uy tín The Banker, Financial Times của Vương quốc Anh trao giải thưởng là Ngân hàng tiêu biểu duy nhất của Việt Nam.

Năm 2016, HĐQT VIB trình ĐHĐCĐ duyệt kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của NHNN) và cổ phiếu thưởng 39,6%. Tuy nhiên một phương thức khác cũng được trình là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6% .

Ngoài ra, HĐQT trình lên kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhận viên 0,4% trên vốn điều lệ, tương đương gần 23 tỷ đồng. Năm 2017 sẽ là một năm triển vọng khi Ngân hàng tập trung vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô. Mục tiêu tăng trưởng 16%, lợi nhuận trước thuế dự kiến 750 tỷ; Huy động vốn thị trường 1 trên 80.000 tỷ; Tổng tài sản 120.000 tỷ...

Yên Trang