Video: Bất cập dừng đèn đỏ và quay đầu xe ở Khuất Duy Tiến

25/05/2017 14:55

Khu vực dừng đèn đỏ và quay đầu xe ở Khuất Duy Tiến có nhiều bất cập khiến tuyến đường xảy ra ùn tắc.

Hoàng Nam