Video: Cận Tết, giao thông Việt Nam rất cần những cách hành xử này

07/01/2019 13:13

Nhiều người đàn ông không lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Họ đã dùng "tuyệt chiêu" rất nhẹ nhàng.

Khởi Anh