Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ

08:54, 26/07/2021

Trước Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp.

Phùng Đô - Thanh Bình