Video đàn cá sấu tiêu diệt trâu rừng bằng cú đớp chí mạng

12/11/2016 07:57

Cá sấu đớp cú chí mạng vào yết hầu con trâu rừng, linh dương và xơi tái chúng trong tích tắc.

video đàn cá sấu tiêu diệt trâu rừng bằng cú đớp chí mạng

Đàn trâu rừng, linh dương, linh dương buộc phải băng qua sông trên hành trình di cư (Ảnh: Internet)

Những con trâu rừng, linh dương, ngựa vằn thường có kích thước rất lớn vì vậy thú săn mồi muốn ăn thịt chúng không phải là dễ.

Tuy nhiên, vào một khoảng thời gian nhất định hàng năm, trâu rừng, linh dương, ngựa vằn lại có một cuộc đại di cư và buộc phải băng qua những con sông. Lúc này cá sấu chỉ việc quăng mình lên đớp cú chí mạng vào yết hầu con mồi và xơi tái chúng trong tích tắc.

 (Nguồn video: National Geographic)

Mai Anh