Video: Người dân nhiều nước cổ vũ bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

11:00, 24/03/2020

Không được đến gần, không được bắt tay... người dân các nước đã nghĩ ra cách thú vị để cảm ơn cũng như cổ vũ đội ngũ y bác sĩ đang ở tuyến đầu.

Nguồn: VTV

Cẩm Tú