Video: Những dấu ấn của ngành Giao thông vận tải năm 2022

09:32, 16/01/2023

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, năm qua, Bộ GTVT đạt được một số kết quả, mục tiêu cụ thể, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Linh Đoàn - Nguyễn Hoàn