Video: Tê giác đại chiến trâu rừng giữa đại ngàn

03/08/2016 13:09

Một trận hỗn chiến gay cấn giữa Trâu rừng với Tê giác.

Video: Tê giác đại chiến trâu rừng giữa đại ngàn 1

Trận hỗn chiến của Trâu rừng với Tê giác.

Đoạn video ghi lại cảnh Trâu rừng hỗn chiến với Tê giác. Lúc đầu cả hai đối thủ giao đấu "ăn miếng trả miếng", không bên nào chịu bên nào.

Trâu rừng với ưu thế sở hữu cặp sừng cong và những cú móc vào mang tai đối phương đã chiếm được ưu thế thựơng phong. Nhưng với sự lì lợm, gan dạ của một chú Tê giác thì các đối thủ trước khi hỗn chiến cũng phải kiêng nể vài phần.

Sau những giây phút hỗn chiến khốc liệt, Tê giác đã chiến đấu một cách kiên cường làm cho trâu rừng phải bỏ chạy thục mạng.   

(Nguồn video: Daily Mail)

Văn Tuyển (Tổng hợp)