Video: Truyền hình Giao thông ra mắt chuyên mục mới “Chuyến bay vui vẻ”

04/02/2019 18:05

Người Việt đi máy bay ngày càng phổ biến. Nhưng có những quy định an ninh, an toàn bay rất cơ bản đã bị nhiều người bỏ qua.

“Chuyến bay vui vẻ” là chương trình truyền hình phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản cho những khách hàng lần đầu đi máy bay.

Các tình huống trong chương trình được xây dựng dưới dạng tiểu phẩm ngắn gọn, gần gũi và hài hước, qua đó giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các quy định an ninh, an toàn, ứng xử văn minh khi đi máy bay.

“Chuyến bay vui vẻ” số 1 sẽ là tình huống liên quan đến việc lựa chọn hành lý khi đi máy bay.

Châu Anh