Video: Xúc động lễ kết nạp Đảng viên giữa công trường cao tốc Bắc - Nam

10:03, 24/11/2022

Trên công trường cao tốc Bắc - Nam, những quần chúng ưu tú đã được Đảng ủy Tập đoàn Cienco 4 kết nạp vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nam Khánh - Tạ Hải - Linh Đoàn