Hồ Dal, Ấn Độ: Hồ ở vùng Kashmir nổi tiếng với những ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng trên mặt nước. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng dãy nũi Pir Panjal phủ đầy tuyết, trải nghiệm văn hóa đa dạng và ẩm thực hấp dẫn tại chợ nổi.
Hồ Dal, Ấn Độ: Hồ ở vùng Kashmir nổi tiếng với những ngôi nhà bằng gỗ được xây dựng trên mặt nước. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng dãy nũi Pir Panjal phủ đầy tuyết, trải nghiệm văn hóa đa dạng và ẩm thực hấp dẫn tại chợ nổi.
Huy Phong (Theo Stars Insider)