Việt Nam đang trao đổi với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về nối lại đi lại

18/06/2020 17:23

Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang trao đổi với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về nối lại đi lại.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Ngày 18/06/2020, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết khả năng Việt Nam nối lại đi lại với các nước trong bối cảnh Việt Nam đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Căn cứ tình hình và nhu cầu của hai bên, Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại đi lại trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không được để lây lan dịch bệnh, trước mắt là tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà quản lý các nước này quay trở lại Việt Nam làm việc và thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước nói trên làm việc.".

Hòa Bình