Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035

24/02/2016 08:26

Sáng 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim

Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035 1
Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035 - Ảnh minh họa

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn sự đồng hành, hợp tác tốt đẹp của WB với Việt Nam trong tiến trình phát triển KT-XH, đặc biệt trong công cuộc chống đói nghèo, phát triển bền vững; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của WB, nhất là hỗ trợ nguồn lực, tư vấn chính sách, trợ giúp kỹ thuật trong quá trình thực hiện thành công các mục tiêu phát triển. Thủ tướng cũng đánh giá cao các cơ quan chức năng của Việt Nam và WB đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”; đồng thời đánh giá cao ông Jim Yong Kim có mặt tại Việt Nam để công bố báo cáo này.

Báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ” gồm 7 chương nghiên cứu sâu về 3 trụ cột phát triển, 6 chuyển đổi lớn; đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng để Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Báo cáo đưa ra mục tiêu tổng quát là thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững môi trường. Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục trong 20 năm tới với mức tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm khoảng 7%, tức là tương đương với mức tăng trưởng GDP hàng năm là 8%. Để đến năm 2035 Việt Nam đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 15.000 - 18.000 USD.

L.C