Việt Nam vẫn còn dư địa tăng năng suất lao động

14/12/2017 07:07

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017 đã khai mạc ngày 13/12 với chủ đề “Tăng năng suất, đòn bẩy...

việt nam vẫn còn dư địa tăng năng suất lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nâng cao năng suất đang là một thách thức lớn đối với Việt Nam

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đưa ra con số so sánh: Mức tăng trưởng năng suất của Việt Nam hiện nay là 4%. Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc ở thời điểm có cùng mức phát triển như Việt Nam thì họ có năng suất tương ứng là 7% và 5%. Ông Dũng cũng xác nhận, tăng năng suất lao động đang ngày càng đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Năm 2017, năng suất là yếu tố đóng góp khoảng 89% tăng trưởng GDP, cao hơn khá nhiều so với mức 66,3% giai đoạn 1990-2000 và 61,9% giai đoạn 2000-2012. Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận định: “Tốc độ tăng năng suất lao động thấp là một vấn đề cần quan tâm. Với tốc độ tăng năng suất như hiện nay, Việt Nam khó có thể duy trì được đà tăng trưởng nhanh để theo kịp quỹ đạo phát triển của những nước như Hàn Quốc và Singapore”.

Ông Ousmane Dione cho rằng, Việt Nam có nhiều dư địa tăng hiệu suất trong các ngành kinh tế. Ngoài cơ chế thị trường hiệu quả và hỗ trợ của Chính phủ, đại diện WB gợi mở cần nâng cao hiệu suất năng lượng trong công nghiệp, phát triển hệ thống giao thông, logistics hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc vươn lên nấc thang cao hơn (như chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hay liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước) trong chuỗi giá trị đóng vai trò tối quan trọng để cải thiện năng suất. Ngoài ra, đại diện WB cũng khuyến nghị tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm gánh nặng chi phí, giáo dục kĩ năng và đổi mới sáng tạo...

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều hạn chế yếu kém, chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, năng suất lao động chưa cao. Tăng trưởng ở Việt Nam vẫn chủ yếu theo chiều rộng, trên cơ sở gia tăng các yếu tố đầu vào như tăng cường bổ sung vốn và sử dụng nhiều lao động giản đơn, trong khi việc đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ của công nhân còn rất hạn chế.

Theo Thủ tướng, việc nâng cao năng suất đang là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Nhưng vẫn có nhiều tiềm năng và dư địa, cơ hội để gia tăng tốc độ tăng năng suất, trước hết là phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất của từng doanh nghiệp, từng nội ngành kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ và tham vấn của các đối tác phát triển, của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: tăng năng suất vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực, cải cách ngân hàng, thị trường tài chính lành mạnh và theo tín hiệu thị trường, để doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông dân dễ dàng tiếp cận vốn; quyết liệt cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, nơi nắm giữ nguồn vốn lớn của nền kinh tế nhưng sử dụng chưa tương xứng... Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát cơ chế sử dụng tài nguyên, phân bổ vốn đầu tư cho khu vực này.

Cao Sơn