Dù còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, rất nhiều khách hàng hôm nay vẫn an tâm lựa chọn những chuyến bay an toàn cùng Vietjet để xuất hành ngày đầu năm mới. Các quy trình phòng chống dịch Covid-19 được hãng hàng không thực hiện nghiêm ngặt, khách hàng cũng phối hợp, tuân thủ đầy đủ việc đeo khẩu trang, khai báo y tế.
Dù còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, rất nhiều khách hàng hôm nay vẫn an tâm lựa chọn những chuyến bay an toàn cùng Vietjet để xuất hành ngày đầu năm mới. Các quy trình phòng chống dịch Covid-19 được hãng hàng không thực hiện nghiêm ngặt, khách hàng cũng phối hợp, tuân thủ đầy đủ việc đeo khẩu trang, khai báo y tế.
Thanh Bình