Những tulou này vững chãi như những pháo đài bất khả xâm phạm. Bằng chứng là vào năm 1934, một nhóm nông dân đã chui vào một tulou để chiến đấu với đội quân tàn bạo. Có 19 khẩu súng đã bắn vào đây trong một thời gian dài nhưng chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ.
Những tulou này vững chãi như những pháo đài bất khả xâm phạm. Bằng chứng là vào năm 1934, một nhóm nông dân đã chui vào một tulou để chiến đấu với đội quân tàn bạo. Có 19 khẩu súng đã bắn vào đây trong một thời gian dài nhưng chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ.
Hàn Ly (Theo livingnomads)