Hình ảnh độc đáo của các tulou khi về đêm.
Hình ảnh độc đáo của các tulou khi về đêm.
Hàn Ly (Theo livingnomads)