WB gợi ý kịch bản phát triển đường sắt của Việt Nam

22/06/2018 16:38

WB đưa ra các kịch bản tăng năng lực đường sắt, đồng thời hỗ trợ kĩ thuật nghiên cứu phát triển lĩnh vực này.

Thanh Thúy