WHO gửi lời cảm ơn xúc động tới những người hùng chống Covid-19 tại VN

19:26, 18/03/2020

Tập thể cán bộ, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã cảm ơn những người đã đóng góp tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19

Chiều 18/3/2020, Bộ Y tế cung cấp một video clip đầy xúc động ghi lại những lời cảm ơn và đánh giá rất cao của tập thể cán bộ, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đối với nỗ lực chống dịch Covid-19 từ phía Việt Nam.

Nguyễn Hoàn