Xây đảo nguy hiểm hơn đưa giàn khoan vào Biển Đông

25/05/2015 17:59

Giàn khoan có thể di chuyển phụ thuộc vào các yếu tố, còn việc xây dựng đảo là đóng cứng.

xây đảo nguy hiểm hơn đưa giàn khoan vào biển Đông
ĐB Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí bên lề hàng lang Quốc hội

Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, ĐB Dương Trung Quốc cho biết tại kỳ họp lần này, cũng như nhiều ĐB và cử tri cả nước, ông đặc biệt quan tâm đến tình hình diễn biến đầy phức tạp đang diễn ra trên Biển Đông.

ĐB Dương Trung Quốc nhận định, việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo nghiêm trọng hơn rất nhiều lần việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, vì giàn khoan còn có thể di động tùy theo thời tiết, không khí chính trị ngoại giao giữa hai bên, còn việc xây dựng đảo là “đóng cứng”.

“Không phải tự nhiên mà cả thế giới phản ứng mạnh trước chuỗi hoạt động này của Trung Quốc. Trung Quốc làm việc đó hoàn toàn vì lợi ích của mình, thiếu trách nhiệm của một nước lớn, nhất là trong khu vực”, ông Quốc nhấn mạnh.

ĐB này cũng cho rằng, trong thời gian vừa qua, chúng ta chưa có những phản ứng tương xứng với hành vi vi phạm của Trung Quốc. Do đó, Quốc hội kỳ này phải làm sao cho người dân chia sẻ được với Chính phủ.

Mặc dù mặt trận ngoại giao là khó khăn, tế nhị, có nhiều yếu tố nhưng cái quyết định là người dân tin vào phương sách ứng biến của Chính phủ. Muốn thế Chính phủ cũng phải tin người dân, tức là chia sẻ thông tin gì cần thiết.

Theo ĐB Dương Trung Quốc, Quốc hội là diễn đàn thiết thực và là nơi thể hiện tiếng nói của người dân thì Quốc hội cũng phải thể hiện ý chí của nhân dân bằng những việc làm hết sức cụ thể.

Ông Quốc cho biết nếu Quốc hội có thảo luận về vấn đề Biển Đông, bản thân ông chắc chắn cũng sẽ tham gia phát biểu với tư cách là người làm lịch sử.

Hoài Thu