Xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam trong năm nay

22/08/2014 11:09

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Bảo tàng đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN


 


Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội Nhà báo Việt Nam là chủ đầu tư dự án.


Bảo tàng bao gồm các khu chức năng chính: Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí - Báo chí với Bác Hồ”; các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.


Đề án xây dựng Bảo tàng được thực hiện trong hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2014-2016) hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng Việt Nam, khánh thành Bảo tàng; giai đoạn 2 (từ năm 2017 và các năm tiếp theo), hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng, tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển và điều kiện cho phép.

H.M