Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý đường sắt

02/08/2017 14:30

Cục Đường sắt VN xây dựng hệ thống thông tin GTVT đường sắt, tạo thuận lợi trong quản lý, điều hành lĩnh vực này.

xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý đường sắt

Việc xây dựng hệ thống thông tin tổng thể lĩnh vực GTVT đường sắt sẽ giúp ích nhiều cho công tác quản lý Nhà nước cũng như điều hành SXKD của doanh nghiệp

Sáng nay 2/8, Cục Đường sắt VN đã tổ chức tham vấn, góp ý cho Đề cương xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản lý lĩnh vực GTVT đường sắt. 

Theo Cục Đường sắt VN, hệ thống thông tin tổng thể này sẽ góp phần hoàn thiện quy trình quản lý, cải cách thủ tục hành chính và có các công cụ hỗ trợ quản lý điều hành lĩnh vực đường sắt; Khắc phục được tồn tại hiện nay là việc quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt chủ yếu thông qua sổ sách, chứng từ, nên gây khó khăn cho đánh giá, theo dõi hiện trạng kịp thời, chính xác.

Mục tiêu của hệ thống nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu và hệ thống quản lý trong lĩnh vực GTVT đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư bao gồm: quản lý quy hoạch phát triển GTVT đường sắt; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, đất dành cho đường sắt; quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải đường sắt quốc gia và dịch vụ hỗ trợ; quản lý công tác an toàn giao thông vận tải đường sắt; quản lý công nghiệp và phương tiện GTVT đường sắt...

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Đề án Hệ thống thông tin tổng thể quản lý lĩnh vực GTVT đường sắt cần được điều chỉnh hoàn thiện hơn, trong đó xây dựng chi tiết, rõ ràng các phân hệ, đồng thời xác định loại thông tin cần được cập nhật vào hệ thống. Đề án cần nêu rõ hiện trạng đường sắt Việt Nam hiện tại để có được bức tranh tổng thể về hiện trạng trong tương lai.

"Nguyên tắc xây dựng đề án là bám sát hệ thống thông tin tổng thể của ngành GTVT, đảm bảo kết nối và chia sẻ thông tin trong tương lai", Thứ trưởng nói và cho rằng, Cục Đường sắt VN cần xác định những nội dung, nhiệm vụ ưu tiên và xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai.

 Xem thêm video:

Thanh Thúy