Ông Hùng cũng cho biết, từ đầu năm đến nay cũng xuất hiện vài vụ TNGT, do du khách tay lái yếu đi vào những cung đường cua. Tuy nhiên không vụ nào làm du khách bị chấn thương nặng hay tử vong.
Ông Hùng cũng cho biết, từ đầu năm đến nay cũng xuất hiện vài vụ TNGT, do du khách tay lái yếu đi vào những cung đường cua. Tuy nhiên không vụ nào làm du khách bị chấn thương nặng hay tử vong.
Biển Ngọc,Phùng Đô