Xem hàng trăm hiện vật về bạo lực gia đình ở "Nước mắt cười"

31/03/2014 13:39

Triển lãm về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình mang tên "Nước mắt cười" do  các tổ chức phi chính phủ sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1/4 đến hết 6/4. 

Xem hàng trăm hiện vật về bạo lực gia đình ở
Triển lãm “Nước mắt cười” tập hợp hàng trăm hình ảnh, hiện vật “biết nói” do các tổ chức phi chính phủ thu thập tái hiện xuyên suốt cuộc đời của những phụ nữ bị bạo lực gia đình. Triển lãm cũng giới thiệu nhiều mô hình giúp đỡ người phụ nữ bị bạo hành vươn lên trong cuộc sống thành công đã được các tổ chức phi chính phủ tổ chức ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Các mô hình này đã kêu gọi được sự tham gia của cả phụ nữ bị bạo lực, nam giới gây bạo lực và cán bộ chính quyền địa phương vào công cuộc phòng chống bạo lực gia đình, vì bình đẳng giới.

 

V.A