Xem xét bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Đồng Nai

13/05/2018 07:26

Uỷ ban TVQH xem xét bãi nhiệm ĐBQH với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sẽ bị xem xét bãi nhiệm ĐBQH tại phiên họp thứ 24 của Uỷ ban TVQH

Dự kiến từ 14-16/5, phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra với việc thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung, báo cáo quan trọng. Đáng lưu ý, trong số đó có nội dung về công tác nhân sự, khi Uỷ ban TVQH sẽ cho ý kiến về quy trình, thủ tục bãi nhiệm ĐBQH với bà Phan Thị Mỹ Thanh – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Theo dự kiến chương trình, ngay trong chiều ngày làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 24, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Tuý sẽ đọc tờ trình quy trình bãi nhiệm đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận, rồi chủ tọa kết luận. 

Trước đó, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm ĐBQH.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018; về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Tại phiên họp này, các đại biểu cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; xem xét dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017...

Hai dự thảo luận quan trọng gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) cũng sẽ được trình TVQH để cho ý kiến tại phiên họp này.

Liên quan đến quy trình bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội đề nghị bãi nhiệm. Tại Điều 40 của Luật tổ chức Quốc hội nêu rõ, trường hợp Quốc hội bãi nhiệm ĐBQH thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số ĐBQH tán thành.

Tuy nhiên, trước đó, bà Phan Thị Mỹ Thanh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH. Vì thế, phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tới đây sẽ xem xét việc bãi nhiệm hoặc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Vì Bà Thanh thuộc diện cán bộ quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư nên việc này phải chờ ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới xem xét việc cho thôi hay bãi nhiệm bà Thanh.

Nếu bãi nhiệm, thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phải trình ra Quốc hội để bãi nhiệm, còn cho thôi nhiệm vụ ĐBQH thì Uỷ ban Thường vụ sẽ ra quyết định luôn.

Hoài Vũ