Xem xét đầu tư khu bến cảng Mỹ Thủy

28/02/2018 06:47

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng...

xem xét đầu tư khu bến cảng mỹ thủy

Phối cảnh cảng Mỹ Thủy, Quảng Trị

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, lập báo cáo thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã được quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 1037 ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, khu bến cảng Mỹ Thủy là khu cảng biển tiềm năng, phát triển có điều kiện với chức năng chính là chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp và tiếp chuyển hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan. Quy mô và tiến trình phát triển phải phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng kết nối đến cảng (đặc biệt là luồng vào, đê chắn sóng, ngăn cát...).

T.Vy