Xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng QL62 qua Long An

11/01/2021 17:06

Dự án đã được đưa vào dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng QL62 qua Long An 1

Một đoạn tuyến QL62 qua địa bàn tỉnh Long An

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An về việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng QL62 và mở rộng tuyến N2 qua địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, hiện Bộ GTVT đã xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội. Dự án nâng cấp, mở rộng QL62 đoạn từ nút giao với QL1 đến cửa khẩu Bình Hiệp và dự án nâng cấp, mở rộng tuyến N2 đoạn Đức Hòa - Mỹ An đã đưa vào dự kiến kế hoạch trung hạn.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ GTVT chưa được thông báo tổng mức vốn dự kiến cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

Sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo tổng mức vốn được giao và căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên cho phù hợp với khả năng cân đối vốn của ngân sách Trung ương và tổng hợp trong phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng tuyến QL62 và tuyến N2, tiến hành duy tu, sửa chữa bằng nguồn vốn bảo trì để đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông trên các tuyến đường”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đình Quang