Xem xét đầu tư QL15 qua hai tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa

12/07/2020 09:44

Việc đầu tư tiểu dự án 1 từ Km0 - Km20 QL15 để đồng bộ với các đoạn đã đầu tư là cần thiết nhưng hiện đang khó khăn về nguồn vốn...

Xem xét đầu tư QL15 qua hai tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa 1
Bộ GTVT sẽ xem xét đầu tư nâng cấp đoạn Km0-Km20 thuộc dự án nâng cấp QL15 qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về việc đưa dự án nâng cấp đoạn Km0-Km20 thuộc dự án nâng cấp QL15 qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, QL15 có quy mô tối thiểu đường cấp IV, riêng đoạn Tòng Đậu (Hòa Bình) - Ngọc Lặc (Thanh Hóa) có quy mô tối thiểu đường cấp III, 2 làn xe.

Tiểu dự án 1 từ Km0 - Km20 QL15 đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án tại Quyết định 3115 ngày 29/10/2010 với tổng mức đầu tư là 361,4 tỷ đồng, nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện đầu tư. Việc bố trí nguồn vốn đầu tư tiểu dự án 1 từ Km0 - Km20 để đồng bộ với các đoạn đã đầu tư là cần thiết.

Hiện Bộ KH-ĐT đang xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành, Bộ GTVT sẽ căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp các dự án theo đề nghị của tỉnh Hòa Bình.

“Tuy nhiên, do khả năng nguồn lực có hạn trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn, UBND tỉnh Hòa Bình đề xuất đầu tư 15 dự án với tổng mức lên đến 25.400 tỷ đồng, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình để xác định thứ tự ưu tiên khi xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2011-2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định”, Bộ GTVT cho biết.

Đình Quang