Xem xét kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt Đà Nẵng

18/01/2018 12:07

Đà Nẵng thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo KH 43 của BTV Thành ủy.

xem xét kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt Đà nẵng

Ông Đào Tấn Bằng vừa thôi chức Chánh Văn phòng Thành ủy và nhận chức Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng ngày 23/11/2017

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng.

Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Hồng, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Trần Thanh Vân, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Đào Tấn Bằng, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng; ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; ông Vũ Quang Hùng, thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. Các cá nhân này bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì liên quan đến việc tham mưu bổ nhiệm.

xem xét kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt Đà nẵng

Thời gian gần đây, tại Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp văn phòng Thành Ủy.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND vì đã vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Cụ thể, ông Phạm Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm, khuyết điểm liên quan việc bố trí xe cho ông Nguyễn Xuân Anh lúc đương chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng.  

Xem xét thi hành kỷ luật khiển trách ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng và ông Võ Văn Phụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vì đã vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với một số dự án, công trình vi phạm Luật Đấu thầu 2013...

Thu Hồng