Xét nghiệm Covid-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

18/01/2021 15:07

Chiều nay (18/1), các phóng viên tham dự đưa tin tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xét nghiệm Covid-19 lần đầu.

Xét nghiệm Covid-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng 1

Phóng viên, biên tập viên tham gia đưa tin Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hai lần. Lần 1 trước Đại hội ít nhất 7 ngày. Lần 2 trước Đại hội từ 2 đến 3 ngày.

Việc xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng cũng như các đại biểu tham dự Đại hội.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban Y tế về công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; căn cứ công văn của Bộ Y tế về việc xét nghiệm Covid-19, các đại biểu dự Đại hội; khách mời; người tham gia phục vụ Đại hội; phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự đưa tin tại Đại hội sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự và phục vụ Đại hội XIII.

Mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ được lấy 2 lần.

Sau ngày hôm nay, dự kiến, các phóng viên, biên tập viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ bảy (23/1/2021), tức 2 ngày trước khi diễn ra Đại hội.

Xét nghiệm Covid-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng 2

Phóng viên đưa tin tại Đại hội XIII chỉ được cấp thẻ tác nghiệp sau khi có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021. Đại hội XIII diễn ra trong 9 ngày, bế mạc vào ngày 2/2/2021.

Theo thông lệ, chương trình Đại hội XIII của Đảng sẽ dành ngày đầu tiên để họp phiên trù bị và chính thức khai mạc vào ngày tiếp theo, tức ngày 26/1/2021.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai trương vào ngày 22/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành Quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí, quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên trong quá trình tác nghiệp, phỏng vấn, ghi hình, lấy thông tin, hình ảnh, dự họp báo.

Về quy định phỏng vấn đại biểu, phóng viên phỏng vấn đại biểu dự Đại hội cần đăng ký với Trung tâm Báo chí để Trung tâm liên hệ với đại biểu, được đại biểu đồng ý, bố trí địa điểm phù hợp để phóng viên tác nghiệp thuận lợi.

Đến nay, Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan thường trực của Trung tâm Báo chí - đã xây dựng kịch bản tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp các cơ quan báo chí trong nước tổ chức triển khai các kế hoạch thông tin.

Thanh Bình