Mô hình trồng chuối tiêu hồng xuất khẩu ở Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An được triển khai từ năm 2019 trên diện tích 20ha đất bãi bồi ven sông.
Mô hình trồng chuối tiêu hồng xuất khẩu ở Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An được triển khai từ năm 2019 trên diện tích 20ha đất bãi bồi ven sông.
Sỹ Hòa