Xử lý nghiêm hành vi kích động gây rối tại trạm BOT Sóc Trăng

11/01/2018 14:19

Bộ GTVT đề nghị ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng xử lý nghiêm hành vi kích động gây rối tại trạm BOT Sóc Trăng.

xử lý nghiêm hành vi kích động gây rối tại trạm bot sóc trăng

Bộ GTVT đề nghị ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng xử lý nghiêm những hành vi kích động gây rối trạm thu phí BOT Sóc Trăng

Sáng 11/1, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐTV Công ty BOT QL1 Sóc Trăng cho biết, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa ký công văn hỏa tốc về việc giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện trạm thu giá tại Km 2123+350 trên QL1 thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện trạm thu giá tại Km 2123+350 trên QL1 thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 2118+600 - Km 2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh TP Sóc Trăng của QL1 tỉnh Sóc Trăng theo hình thức hợp đồng BOT như đề nghị của Tổng cục đường bộ Việt Nam tại văn bản số 199/TCĐBVN-TC ngày 10/1/2018.

Để thực hiện tốt việc giám giá tại trạm BOT Sóc Trăng, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục đường bộ VIệt Nam, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án phối hợp với các địa phương kiểm tra đảm bảo giảm giá đúng quy định như đề nghị của Tổng cục đường bộ Việt Nam và sự thống nhất của Nhà đầu tư; yêu cầu phù hợp với nguyên tắc giảm giá đảm bảo tính khả thi về phương án tài chính dự án theo quy định.

Đồng thời, Bộ GTVT giao Vụ Tài chính chủ trì hướng dẫn Tổng cục đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án các thủ tục về giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ, đối tượng được giảm giá theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm thống nhất với ngân hàng cho vay vốn dự án để có sự đồng thuận của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án. Đồng thời, khẩn trương dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh, trình Bộ GTVT (qua Tổng cục đường bộ Việt Nam) để kiểm tra, rà soát danh sách các đối tượng, phạm vi, tỷ lệ giảm giá đúng theo quy định, điều kiện hợp đồng dự án và phương án tài chính trình Bộ GTVT xem xét.

Bộ GTVT cũng giao Vụ Đối tác công - tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình lãnh đạo Bộ GTVT để ký kết.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị chỉ đạo các cơ quan địa phương phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, thống kê phương tiện giảm giá đúng đối tượng, phạm vi và mức giảm giá; tổ chức tuyên truyền cho người dân và các chủ phương tiện tham gia giao thông chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo lực lượng chức năng có giải pháp hiệu quả giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn, đặc biệt là khu vực trạm thu giá Km 2123+250 QL1, không để xảy ra ùn tắc giao thông khu vực trạm thu giá dịch vụ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tránh hiện tượng cản trở, lôi kéo, kích động gây rối, phá hoại tài sản trạm thu giá làm mất an ninh trật tự xã hội (nếu có).

Gia Minh