Xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư hai cảng thủy nội địa

29/10/2019 19:01

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì

Xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư hai cảng thủy nội địa 1
Hàng qua cảng Việt Trì vẫn chủ yếu là vật liệu xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT nghiên cứu ý kiến của các Bộ; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Bộ GTVT về Phương án xử lý theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan làm rõ dấu hiệu vi phạm khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải thủy và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Dự án WB6 được thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm Hà Nội (gồm cả Hà Tây cũ), Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và Quảng Ninh.

Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý và nâng cấp phát triển cơ sở hạ tầng 2 tuyến đường thủy chính ở miền Bắc Việt Nam: Tuyến Đông Tây (giữa Việt Trì với Quảng Ninh) và tuyến Bắc Nam (giữa Hà Nội và sông Lạch Giang); cải tạo cửa sông Ninh Cơ, cải tạo kênh nối giữa sông Đáy và sông Ninh Cơ; xây dựng mạng lưới phà hiện đại, đặc biệt tại khu vực cảng Việt Trì và cảng Vĩnh Phúc…

Quỳnh Anh