Xử nghiêm các đơn vị để đường hư hỏng không khắc phục kịp thời

26/03/2015 17:11

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không khắc phục kịp thời.

xử nghiêm các đơn vị để đường hư hỏng không khắc phục kịp thời
Các đơn vị trực tiếp quản lý các tuyến đường ô tô phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện các hư hỏng để kịp thời sửa chữa, khắc phục (ảnh minh họa)

Chiều nay (26/3), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng có công điện gửi các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Đường bộ VN; các Ban QLDA: 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Hồ Chí Minh, ATGT; Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Tổng công ty Đầu tư phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long, các nhà đầu tư BOT về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục hư hỏng công trình trên các tuyến đường ô tô.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, một số đoạn tuyến, công trình trên đường ô tô xuất hiện các hư hỏng nhưng chưa được kịp thời phát hiện, sửa chữa, ảnh hưởng đến lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm và chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý các tuyến đường ô tô (kể cả các tuyến đường đang nâng cấp, cải tạo) thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện các hư hỏng, kịp thời có giải pháp sửa chữa khắc phục đảm bảo giao thông và ATGT trong quá trình khai thác.

Trong trường hợp các hư hỏng không kịp thời khắc phục được nhân dân, báo chí phản ánh ảnh hưởng đến giao thông, ATGT, các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý công trình, cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đình Quang