Chủ tịch Trung Quốc cùng các lãnh đạo cấp cao đương nhiệm và nguyên lão tiễn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân về nơi hoả táng.
Chủ tịch Trung Quốc cùng các lãnh đạo cấp cao đương nhiệm và nguyên lão tiễn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân về nơi hoả táng.
Hoàng Anh (Theo Xinhua, SCMP)