Tết đến Xuân về, khi mà mọi người, mọi nhà đang quây quần đoàn viên ấm áp, thì vẫn có những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ở nơi đèo cao, vực sâu hun hút gió hay nơi biển, đảo xa xôi của tỉnh Quảng Ninh đang vật lộn với sóng, gió bất thường kiên trì bám trụ nhằm phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ.
Tết đến Xuân về, khi mà mọi người, mọi nhà đang quây quần đoàn viên ấm áp, thì vẫn có những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ở nơi đèo cao, vực sâu hun hút gió hay nơi biển, đảo xa xôi của tỉnh Quảng Ninh đang vật lộn với sóng, gió bất thường kiên trì bám trụ nhằm phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ.
Quang Minh