Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trang trí cành đào Tết.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh trang trí cành đào Tết.
Quang Minh