Dù phải công việc phòng, chống dịch rất nặng nề, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ vẫn chuẩn bị chu đáo bánh chưng cho bộ đội ăn Tết
Dù phải công việc phòng, chống dịch rất nặng nề, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ vẫn chuẩn bị chu đáo bánh chưng cho bộ đội ăn Tết
Quang Minh