Yêu cầu ngân hàng tiết giảm chi phí, giảm lãi cho vay

29/05/2016 17:03

Thống đốc NHNN vừa chỉ thị điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016.

yêu cầu ngân hàng tiết giảm chi phí, giảm lãi cho vay

NHNN yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, giảm lãi cho vay

Theo đó, Thống đốc yêu cầu các ngân hàng chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay; chú trọng quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro chênh lệch kỳ hạn và loại tiền, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát và cân đối khả năng tài chính để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay nhưng đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động.

Thống đốc cũng yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ các khoản cho vay đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

C.Sơn