Độc đáo lễ hội Cầu Ngư đầu năm

Lễ hội Cầu Ngư ở Quảng Yên, Quảng Ninh được tổ chức với mục đích dâng hương, tế lễ, cầu thần biển 1 năm mưa thuận gió hòa, bội thu tôm cá.