Xã hội

1/3 năm học của giảng viên dành nghiên cứu khoa học

02/02/2015, 14:59

Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học trong trường là 1760 giờ.

54
 

Theo Thông tư số 47 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ GD&ĐT mới ban hành, tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong năm học để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong trường là 1760 giờ, sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian này để nghiên cứu khoa học và có các sản phẩm cụ thể, như một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu đạt yêu cầu; một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện; một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành. 

Định mức giờ chuẩn giảng dạy (là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng) cho giảng viên là 270 giờ chuẩn/năm học; trong đó, có 50% giờ chuẩn trực tiếp trên lớp. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.