5. Vườn quốc gia Banff, Canada

Điểm thu hút của Vườn quốc gia Banff chắc chắn là hồ Moraine. Nằm cách hồ Louise khoảng 15 km, làn nước trong như pha lê của Moraine sẽ phản chiếu thung lũng Ten Peaks phủ đầy tuyết trắng. Vẻ đẹp ngoạn mục này đã được người Canada in lên tờ tiền 20 đô la của họ trong những năm 1970.
5. Vườn quốc gia Banff, Canada Điểm thu hút của Vườn quốc gia Banff chắc chắn là hồ Moraine. Nằm cách hồ Louise khoảng 15 km, làn nước trong như pha lê của Moraine sẽ phản chiếu thung lũng Ten Peaks phủ đầy tuyết trắng. Vẻ đẹp ngoạn mục này đã được người Canada in lên tờ tiền 20 đô la của họ trong những năm 1970.
Mẫn Nhi (Theo Rough Guides)