25 chủ tàu vỏ thép Bình Định nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

12/08/2017 13:08

25 chủ tàu vỏ thép đóng mới theo NĐ67 ở tỉnh này đang bị nợ quá hạn với tổng số tiền hơn 12,8 tỷ.

25 chủ tàu vỏ thép bình Định nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

Tàu vỏ thép hư hỏng nằm bờ là một trong những nguyên nhân ngư dân không thể trả nợ đúng hạn.

Theo đó, có 25 chủ "tàu thép 67" nợ quá hạn trả nợ với tổng số tiền hơn 12,8 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 8,5 tỉ đồng và tiền lãi hơn 4,3 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân các chủ tàu không thể trả nợ đúng hạn có 20 tàu vỏ thép hư hỏng phải nằm bờ để sửa chữa nhiều tháng nay. Các tàu được đóng mới tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an) và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Ngoài ra, có 3 chủ tàu có tàu vỏ thép hoạt động kém hiệu quả, không có thuyền viên, phải nằm bờ từ đầu năm đến nay và 2 tàu vỏ thép đánh bắt có hiệu quả nhưng không chịu trả nợ ngân hàng.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT hướng dẫn kéo dài thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi vay, điều chỉnh thời gian trả nợ trong năm hoặc hướng dẫn cơ cấu nợ, nhưng vẫn giữ nguyên nhóm nợ đối với một số tàu vỏ thép đóng mới bị hư hỏng phải nằm bờ sửa chữa, đến thời hạn trả nợ gốc và lãi vay.

Vĩnh Nhân