Tài chính

3 công ty của Tân Hoàng Minh bị huỷ 9 đợt phát hành trái phiếu 10.030 tỷ

04/04/2022, 20:20

Thông tin sai sự thật, che giấu thông tin, 3 công ty của Tân Hoàng Minh bị huỷ 9 đợt phát hành trái phiếu, trị giá 10.030 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết ngày 3/4 đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các công ty: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Soleil).

Đây là các công ty thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là các công ty chưa đại chúng.

img

Công ty con Cung điện Mùa Đông của Tân Hoàng Minh ngày 22/11/2021 đã phát hành 196 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Quyết định của UBCK căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Lý do huỷ bỏ là các công ty trên có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ; Căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Theo Quyết định này, UBCK yêu cầu các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.

UBCK cũng yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên; các công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm chấp hành Quyết định này.

Được biết, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/4/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.