Hạ tầng

"Ba đột phá phát triển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ có giao thông"

05/02/2023, 17:18

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Sáng 5/2, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Liên kết vùng còn rời rạc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ có lợi thế về con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử. Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến đầu tư phát triển vùng.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị

Cụ thể, dân số của vùng rất lớn, chiếm khoảng 21% dân số cả nước. Người dân có phẩm chất chịu thương, chịu khó, kiên cường, bất khuất, yêu nước nồng nàn, hiếu học, năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Khu vực có truyền thống văn hóa lịch sử rất đặc biệt, có “rừng vàng, biển bạc”, có không gian phát triển vận tải hàng không, cảng biển.

"Vậy vì sao vùng chưa phát triển ngang tầm tiềm năng, cơ hội, lợi thế về con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa - lịch sử, thu nhập bình quân đầu người so cả nước còn thấp.

Chúng ta phải suy nghĩ tại sao chưa phát triển xứng tầm? Cái gì là đột phá để tạo sự phát triển? Nghị quyết của Đảng đã phân tích rất kỹ nhưng mong các đại biểu phân tích thêm, làm rõ điểm này. Vấn đề là phải chọn trọng tâm, trọng điểm, chọn một vài việc để đột phá", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đã chọn 3 đột phá chiến lược để phát triển, vùng phải thực hiện và chọn "đột phá trong đột phá" để phát triển nhanh và bền vững nhất đối với khu vực.

"Các đồng chí xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có giao thông. Giao thông đi đến đâu, tạo ra không gian phát triển mới đến đó, tạo ra các đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ..., nâng cao giá trị, gia tăng về đất đai. Nhiều nơi hiện không có đường chỉ là những đồi cát, những vùng đất hoang sơ, không ai đến, nhưng khi ta làm đường, sẽ thay đổi ngay. Cần phải có tư duy, tiếp cận giải quyết các vấn đề, lựa chọn cái gì để đột phá", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, việc kết nối các tỉnh trong vùng còn rời rạc, kết nối vùng với đất nước chưa chặt chẽ, kết nối vùng với thế giới chưa đầy đủ. Để phát huy tiềm năng của vùng, cần có sự kết nối hạ tầng với các vùng.

"Kết nối ở đây là kết nối về con người, thể chế, ý tưởng, sáng tạo đổi mới, đặc biệt là kết nối cứng hệ thống giao thông chiến lược", Thủ tướng nói.

img

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị

Các nhóm giải pháp phát triển Vùng

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng trước hết yêu cầu các bộ, ngành và 14 địa phương trong Vùng khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng. Rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên kết vùng đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, tinh thần là giao các đồng chí lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều phối các vùng.

Làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững. Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế.

img

Hạ tầng giao thông sẽ tạo sự liên kết Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu).

Thứ tư, phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Phát triển hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành ba tiểu vùng đô thị hóa với các đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, dịch vụ.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế với cảng biển, đường sắt kết nối với Tây Nguyên, trong đó có tuyến Kon Tum - Gia Lai - Bình Định, Lâm Đồng - Ninh Thuận. Nâng cấp, nâng cao hiệu quả khai thác các cảng hàng không, cảng biển.

Thứ năm, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo, đất và rừng. Bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phải được xem là một trọng tâm trong chiến lược phát triển Vùng.

Thứ sáu, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tập trung phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; rà soát lại, tập trung triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở.

Thứ sáu, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tập trung phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; rà soát lại, tập trung triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở.

Thứ tám, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp cao, trong sạch, tận tuỵ, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 01 và Chỉ thị 03 của Thủ tướng, nhất là nhiệm vụ quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.