Xã hội

"Hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục"

19/11/2020, 20:06

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

img
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và của nước ta trong năm 2020 và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão, lũ ở miền Trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

"Đến giờ phút này, chúng ta có thể mạnh mẽ khẳng định là: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, chú ý phát huy dân chủ, công tâm, đúng nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả khâu, góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương.

"Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và thành công là cơ bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo của Bộ Chính trị đã nêu. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp uỷ chưa thường xuyên, sâu sát; chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh. Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự, chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện. Báo cáo chính trị của một số cấp uỷ tính khái quát chưa cao, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa nêu đậm vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng, hoặc có nêu nhưng ở dạng chung chung, rất khó triển khai thực hiện...

“Chúng ta rất vui mừng và tự hào về những kết quả, thành công vừa qua, đó là công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà chúng ta đã bền bỉ chuẩn bị và tiến hành suốt gần một nhiệm kỳ qua; đó là sự kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ các nhiệm kỳ trước. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta không được chủ quan, tự mãn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa

Nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã sắp cận kề, năm 2020 cũng đã gần khép lại; công việc còn rất nhiều, rất lớn, rất nặng nề và phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Với kinh nghiệm và bài học rút ra được từ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp cùng với kết quả của Hội nghị toàn quốc lần này, các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tổ chức nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ, đồng thời là cơ sở để cho các nhiệm kỳ tiếp theo, các thế hệ cán bộ lãnh đạo sau tham khảo, kế thừa, phát triển để làm công việc này ngày một tốt hơn.

Đồng thời, phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định. Kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng.

Cần mang những kinh nghiệm, những bài học quý giá đã rút ra được từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, kết quả của Hội nghị cán bộ toàn quốc lần này, tinh thần trách nhiệm và niềm tin tưởng lớn lao của mỗi chúng ta đến với Đại hội XIII của Đảng để góp phần vào thành công của Đại hội - một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng, của đất nước, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những cán bộ nòng cốt, hạt nhân của Đảng, vốn quý của cách mạng, những người con ưu tú của nhân dân phải giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, đặc biệt là những người lãnh đạo.

“Hội nghị cán bộ toàn quốc của chúng ta đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, thành công của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cơ sở, tiền đề rất quan trọng để góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức dự khuyết dự Đại hội XIII

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy được bầu bảo đảm đủ số lượng và giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Mặc dù số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đủ cơ cấu cần thiết, nâng cao chất lượng và phù hợp với nhu cầu sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế.

Tỷ lệ cấp ủy viên nữ vượt chỉ tiêu so với yêu cầu Chỉ thị 35, cao hơn nhiệm kỳ trước cả ở 3 cấp. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ, ở nhiều Đảng bộ giảm so với nhiệm kỳ trước và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tăng so với nhiệm kỳ trước.

Việc bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cơ bản đúng theo các phương án xây dựng của các cấp và được cấp trên phê duyệt.

Đặc biệt, ở cấp trực thuộc Trung ương, tất cả các đồng chí được giới thiệu bầu cán bộ chủ chốt đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt phương án đều trúng cử tập trung với số phiếu rất cao. Trong đó, bí thư cấp ủy là nữ có 9 đồng chí, tăng 6 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; 27 đồng chí bí thư không là người địa phương, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước; 51 đồng chí bí thư có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng 21% và 28 đồng chí bí thư có độ tuổi dưới 50 tuổi, tăng 115% so với nhiệm kỳ trước...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.